Verb: Vilken verbform?
Verbs: What verb form?
Verbi: Mikä verbimuoto?

 • FÖRSTA VERBET
  THE FIRST VERB
  Ensimmäinen verbi

 • 1
  Använd
  presens
  för att berätta eller fråga vad som
  Use
  the present
  to tell or ask a question what
  Käytä
  preesensiä
  – händer nu
  – is happening now
  – tapahtuu nyt
  Ex.
  Jag studerar.

  – händer ofta eller alltid
  – happens often or always
  – tapahtuu usein tai aina
  Ex.
  Jag duschar varje morgon.

  – händer i framtiden. Använd presens om man kan förstå av sammanhanget att det händer i framtiden.
  – will happen in the future. Use the present if you can understand from the context that the event takes place in the future.
  – tapahtuu tulevaisuudessa. Käytä preesensiä mikäli asiayhteydestä voi ymmärtää että ollaan tulevaisuudessa
  Ex.
  Han kommer nog i morgon.
 • 2
  Använd
  preteritum
  Use
  the preterite
  Käytä
  imperfektiä
  – för att berätta eller fråga om något som hände tidigare men inte händer nu
  – to tell or ask a question about something that happened earlier but is not happening now
  – kertoaksesi tai kysyäksesi jos jokin tapahtui aikaisemmin eikä juuri nyt
  Ex.
  Jag bodde i Malmö 1985.
     (Nu bor jag i Luleå.)

  – för att be om något på ett artigt sätt
  – to ask for something in a polite way
  – pyytääksesi jotain kohteliaasti
  Ex.
  Skulle du vilja ge mig brödet?

  – i utrop som börjar med "Om" och som uttrycker en känsla, en önskan eller ett villkor som man inte tror ska bli uppfyllt.
  – in exclamations that begin with "Om" and that express a feeling, a wish or a condition that you believe will not be fulfilled.
  – Huudahduksessa joka alkaa sanalla ”om” ja joka kuvaa tunnetta, toivetta tai ehtoa jonka ei uskota käyvän toteen.
  Ex.
  Om jag (ändå) kunde hjälpa dig!
  Om du (bara) visste hur lycklig jag är!


  Om jag vann en miljon skulle jag resa jorden runt.
 • 3
  Använd
  imperativ
  i satser utan
  subjekt
  , för att uppmana eller befalla någon eller några att göra något.
  Use
  the imperative
  in clauses without a
  subject
  , to urge or order someone to do something.
  Käytä
  imperatiivia
  lauseissa joissa ei ole
  subjektia
  , pyytääksesi tai käskeäksesi jotain tekemään jotakin.
  Ex.
  Sitt ner!
 • FÖLJANDE VERB
  THE FOLLOWING VERBS
  Seuraava verbi
 • 4
  Använd
  supinum
  efter "ha", "har" och "hade".
  Use
  the supine
  after "ha", "har" and "hade".
  Käytä
  supiinia
  sanojen "ha", "har" ja "hade" jälkeen.
  Ex.
  Jag har träffat honom många gånger.
  När jag hade duschat skulle jag äta frukost.
 • 5
  Använd
  infinitiv
  efter
  p-verb
  utom "har" och "hade".
  Use
  the infinitive
  after
  p-verb
  except "har" and "hade".
  Käytä
  infinitiiviä
  p-verbi
  jälkeen, ei kuitenkaan "har" ja "hade".
  Ex.
  Du behöver inte , utan du får stanna om du skulle vilja det.