Förslag till studiegång, Svensk grammatik och ordbildning

STUDIEGÅNG


(Om du undervisar, finns ett tips från en annan lärare nedan.)

Till dig som studerar svenska:

Jag ger inget detaljerat förslag till i vilken ordning du ska studera de 198 artiklarna i Svensk grammatik och ordbildning. Du kan använda Svensk grammatik och ordbildning som ett uppslagsverk och läsa det du tycker du behöver vid varje tillfälle. Du kan också välja att läsa allt för att bygga upp dina kunskaper i svenska på det sättet. I vilket fall som helst rekommenderar jag alla att först läsa de fem grundläggande artiklarna om svenskt uttal.

Under de olika avsnitten i innehållsförteckningen finns artiklarna samlade i stigande svårighetsgrad, så att de första artiklarna under varje rubrik bildar en grund för de senare artiklarna. En studiegång som brukar ge gott resultat är "spiralmetoden".

1. Läs några av de första artiklarna i ett avsnitt.

2. Gå vidare till de första artiklarna under en annan rubrik.

3. Gör likadant med flera avsnitt.

4. Gå tillbaka till det första avsnittet. Läs igenom det du läste första gången och fortsätt sedan ett stycke längre fram.

5. Gå vidare till nästa avsnitt, läs igenom det du läste förra gången och fortsätt ett stycke till.

6. Gör likadant med flera avsnitt.

7. Gå tillbaka till det första avsnittet, repetera och läs sedan ytterligare några artiklar.

Och så vidare ...

Den här "spiralmetoden" är bra därför att du hela tiden repeterar det du lärt dig tidigare. På det sättet får du en god grund att bygga dina kunskaper på.

Många av artiklarna har övningar, och jag råder dig att prova varje övning tills du kan gå igenom den utan att göra några fel. Då har du också förstått regeln!

Kate Kalmström


Tips från Åsa, lärare i Dalarna:

"Jag är lärare i svenska som andraspråk för vuxna. I flera år har jag tipsat mina elever om Tallstugan, eftersom det är så smidigt för dem att navigera där. Jag tipsar inte alls bara ”allmänt”, utan i den feedback jag ger eleverna, i anslutning till det de fortfarande kan behöva hjälp med.

Elever som jag undervisar studerar på gymnasienivå i kurserna SVA1, SVA2 och SVA3. En del av dem har i sin skrivna svenska ibland grammatiska brister som tydligt går att härleda till en VISS specifik input. Eftersom jag inte tror på någon generell grammatikundervisning till alla elever, eftersom de är på så olika nivåer sinsemellan, fokuserar jag i stället på noggrann återkoppling till dem. Det är DÅ materialet på Tallstugan hjälper mig!

Jag tipsar rakt in på den del av er webbsida som en enskild elev kan behöva repetera. På det sättet får eleven en SKRÄDDARSYDD grammatikundervisning. Jag kommenterar i deras inlämningar och sedan kan de läsa flera exempel och även era tydliga och överskådliga förklaringar och exempel.

Jag har MÅNGA gånger tänkt att jag skulle skriva och uttrycka min tacksamhet för all hjälp eleverna och jag har genom er hemsida, men det har inte blivit av att jag har skrivit, trots att jag återkommande, ofta flera gånger samma kursvecka, hänvisar till något på www.tallstugan.se.

Eleverna finner det de söker svar på hos er. Självklart kan jag hitta liknande material på andra ställen och säkert också i en lång rad grammatikor, men poängen är att ni är där ett knapptryck bort… SÅ smidigt och bra!!! Tack!"