Verb: där "s" markerar objekt
Verbs: where "s" marks an object
Verbi: joissa ”s” merkkaa objektia

 • 1
  I kontaktverben "kramas", "kysses", "pussas", "slåss", "möts", "träffas" och "trängs" betyder "s" "varandra".
  Dessa
  verb
  har en form utan "s" som man använder om satsen har
  objekt
  .
  In the contact verbs "kramas", "kysses", "pussas", "slåss", "möts", "träffas" and "trängs" the "s" "means "varandra" (one another).
  These
  verbs
  have a form without the "s" that is used if the the clause has an
  object
  .
  Kosketusverbeissä "kramas", "kysses", "pussas", "slåss", "möts", "träffas" ja "trängs" ”s” -kirjain tarkoittaa "varandra".
  Näillä
  verbeillä
  on muoto ilman ”s” -kirjainta jota käytetään jos lauseella on
  objekti
  .
  Ex.
  De kramas.
    = De kramar varandra.

  De två männen slogs.
    = De två männen slog varandra.
 • 2
  Olika former av "slåss" och "trängs" används ofta tillsammans med
  objektadverbial
  .
  Different forms of "slåss" and "trängs" are often used with
  object adverbial
  .
  Sanojen "slåss" ja "trängs" eri muotoja käyetään usein yhdessä
  objektiadverbiaalin
  kanssa.
  Ex.
  De slåss mot varandra.
  De trängs med sina kamrater.
 • 3
  I verben "bits", "bränns", "rivs" och "sticks" står "s" istället för "brukar" + objekt. Dessa verb har också en form utan "s" som man använder tillsammans med objekt. När man använder s-formen menar man att
  subjektet
  ofta gör det som verbet berättar om.
  In the verbs "bits", "bränns", "rivs" or "sticks" the "s" means "brukar" + object. These verbs also have a form without "s" that is used with an object. When you use the s-form you mean that
  the subject
  often does what the verb describes.
  Verbeissä "bits", "bränns", "rivs" ja "sticks" on ”s” -kirjain sanan ”brukar” + objekti sijasta. Näillä verbeillä on myös ilman ”s” -kirjainta oleva muoto jota käyetään yhdessä objektin kanssa. Kun käytetään s-muotoa tarkoitetaan että
  subjekti
  usein tekee sen mistä verbi kertoo.
  Ex.
  Katten rivs.
    = Katten brukar riva människor.

  Akta dig, plattan bränns!
    - När plattan är så het brukar man bränna sig på den.