Verb: Transitiva och intransitiva
Verbs: Transitive and intransitive
Verbi: Transitiiviset ja intransitiiviset

 • 1
  Transitiva
  verb
  är sådana verb som måste ha
  objekt
  .
  Transitive
  verbs
  are verbs that must have an
  object
  .
  Transitiiviset
  verbit
  ovat sellaisia verbejä jotka tarvitsevat
  objektin
  .
  Ex.
  Modern lägger barnet i sängen.
 • 2
  Transitiva verb kan
  passiveras
  .
  Transitive verbs may be converted into
  the passive
  .
  Transitiiviset verbit voidaan
  passivoida
  .
  Ex.
  Barnet läggs i sängen.
  Barnet blir lagt i sängen.
 • 3
  Intransitiva verb kan inte ha objekt.
  Intransitive verbs cannot have an object.
  Intransitiivisilla verbeillä ei ole objektia.
  Ex.
  Barnet ligger i sängen.
 • 4
  En del verb kan ha både intransitiv och transitiv betydelse.
  Some verbs may have both an intransitive and a transitive meaning.
  Osalla verbeistä voi olla intransitiivinen ja transitiivinen merkitys.
  Ex.
  Läser är transitivt i sin vanligaste betydelse: "Vad håller du på med?" "Jag läser en bok."

  Läser = studerar är intransitivt: "Förvärvsarbetar hon?" "Nej, hon läser."
 • 5
  Det finns många transitiva/intransitiva verbpar som har samma, eller nästan samma, stam:
  There are transitive/intransitive verb pairs that have the same, or nearly the same, stem:
  On monia transitiviisia/intransitiivisia verbejä joilla on sama, tai lähes sama kanta


  Transitiva Intransitiva
  bleker (något) bleknar ( = blir blek)
  bränner brinner
  dränker drunknar
  dödar dör
  fäller faller
  kyler kallnar
  lägger ligger
  röker ryker
  släcker slocknar
  spräcker spricker
  ställer står
  sänker sjunker
  sätter sitter
  söver sover, somnar
  tystar tystnar
  väcker vaknar
 • 6
  En del intransitiva verb har en transitiv motsvarighet med
  prefix
  .
  Some intransitive verbs have a transitive correspondent with
  prefix
  .
  Osalla intransitiivisista verbeistä on transitiivinen vastine
  prefiksissä
  .
  Ex.
  Intransitivt verb +
  objektadverbial
  :  De kämpar mot elden.

  Transitivt verb + objekt:  De bekämpar elden.