Adverb: som förstärker eller försvagar
Adverbs: that reinforce or weaken
Adverbi: joka vahvistaa tai heikentää

 • 1
  Adverben "alldeles", "(allt)för", "fantastiskt", "fullständigt", "helt", "mycket", "oerhört", "precis", "totalt" och "väldigt" används före
  adjektiv
  och andra adverb för ge dem en starkare betydelse.
  The adverbs "alldeles", "(allt)för", "fantastiskt", "fullständigt", "helt", "mycket", "oerhört", "precis", "totalt" and "väldigt" are used before
  adjectives
  and other adverbs to give them a stronger meaning.
  Adverbiä "alldeles", "(allt)för", "fantastiskt", "fullständigt", "helt", "mycket", "oerhört", "precis", "totalt" ja "väldigt" käytetään ennen
  adjektiivia
  adjektiivia ja muita adverbejä antaakseen niille vahvemman merkityksen.
  Ex.
  De där skorna är (allt)för stora.
  Hon sjunger oerhört vackert.
 • 2
  Framför adjektiv och adverb i komparativform används "allt" och "ännu" som förstärkande adverb."Allt" betyder "mer och mer" före komparativ. "Ännu" gör bara komparativen starkare.
  In front of adjectives and adverbs in the comparative "allt" and "ännu" are used as reinforcing adverbs. "Allt" means "mer och mer" before the comparative. "Ännu" only makes the comparative stronger.
  Komparatiivimuotoisen adjektiivin ja adverbin edessä käytetään sanoja "allt" ja "ännu" vahvistavina adverbeinä. "Allt" tarkoittaa "mer och mer" ennen komparatiivia. "Ännu" vain tekee komparatiivista vahvemman.
  Ex.
  Han blir allt tjockare.
     (= Han blir mer och mer tjock.)

  Har han verkligen blivit ännu tjockare än han var förut?
 • 3
  Framför adjektiv och adverb i superlativform används "allra" som förstärkande adverb.
  Before adjectives and adverbs in the superlative "allra" is used as a reinforcing adverb.
  Superlatiivimuotoisen adjektiivin ja adverbin edessä käytetään sanaa "allra" vahvistavana
  Ex.
  Vad vill du göra allra helst?
 • 4
  Synonymerna "ganska" och "rätt" gör betydelsen av andra adverb och adjektiv svagare.
  The synonyms "ganska" and "rätt" make the meaning of other adverbs and adjectives weaker.
  Synonyymit "ganska" ja "rätt" tekevät toisen adverbin ja adjektiivin merkityksestä heikomman.
  Ex.
  Det där gick ju rätt bra.
 • 5
  "Lagom" anger att det som adjektivet eller adverbet betecknar finns i perfekt grad, inte för mycket och inte för lite.
  "Lagom" means that what the adjective or the adverb represent is present at a perfect level, not too much and not too little.
  "Lagom" tarkoittaa että se mitä adjektiivi tai adverbi määrittelee on täydellisellä tasolla, ei liian paljon ja ei liian vähän.
  Ex.
  De här skorna är lagom stora.
 • 6
  "Knappt" och "nästan" betyder "lite mindre än".
  "Knappt" and "nearly" mean "lite mindre än".
  "Knappt" ja "nästan" tarkoittaa "lite mindre än".
  Ex.
  Jag väger knappt/nästan åttio kilo.

  Om jag använder "knappt" visar jag att jag tycker att åttio kilo är lite. Om jag använder "nästan" visar jag att jag tycker att åttio kilo är mycket.
  If I use "knappt" I show that I find 80 kilos little. If I use "nearly" I show that I find 80 kilos much.
  Jos käytetään sanaa"knappt" osoitetaan että kahdeksankymmentä kiloa on liian vähän. Jos käytetään sanaa "nästan" osoitetaan että kahdeksankymmentä kiloa on paljon.

  "Knappt" kan också betyda "knappast" = "nästan inte".
  "Knappt" may also mean "knappast" = "nästan inte".
  "Knappt" voi myös tarkoitta "knappast" = "nästan inte".
  Ex.
  Jag kunde knappt klara mig ekonomiskt.
 • 7
  "Drygt" och "över" betyder "lite mer än".
  "Drygt" and "över" mean "lite mer än".
  "Drygt" ja "över" tarkoittavat "lite mer än".
  Ex.
  Jag väger drygt/över åttio kilo.

  Om jag använder "drygt" visar jag att jag tycker att åttio kilo är lite. Om jag använder "över" visar jag att jag tycker att åttio kilo är mycket.
  If I use "drygt" I show that I find 80 kilos little. If I use "över" I show that I find åttio kilo 80 kilos much.
  Jos käytetään sanaa "drygt" osoitetaan että kahdeksankymmentä kiloa on vähän. Jos käytetään sanaa "över" osoitetaan että kahdeksankymmentä kiloa on paljon.