Adverb: som anknyter till innehållet i föregående sats
Adverbs: that connect to the content of the previous clause
Adverbi: joka yhdistää edellisen lauseen sisältöön

 • 1
  Adverben "dessutom", "därefter", "också", "sedan", "slutligen", "till sist", "vidare" och "även" anger att innehållet i satsen är en fortsättning på det som berättas i satsen före.
  The adverbs "dessutom", "därefter", "alltså", "sedan", "slutligen", "till sist", "vidare" and "även" indicate that the content in the clause is a continuation of what was told in the clause before.
  Adverbi "dessutom", "därefter", "också", "sedan", "slutligen", "till sist", "vidare" ja "även" tarkoittaa että lauseen sisältö on jatkoa sille mistä edellisessä lauseessa kerrotaan.
  Ex.
  Jag har ont i huvudet och fryser, och dessutom hostar jag.


  Först städade vi, och sedan åt vi lunch.
 • 2
  "Ju" och "nämligen" anger att innehållet i satsen är en förklaring till det som berättas i satsen före.
  "Ju" and "nämligen" indicate that the content of the clause is an explanation of what was told in the clause before.
  "Ju" ja "nämligen" tarkoittaa että lauseen sisältö on selvitys sille mitä kerrotaan edellisessä lauseessa.

  Använd "ju" när du tror att mottagaren redan vet det som du förklarar, eller när du tycker att hon/han borde veta det.
  Use "ju" when you think that the listener already knows what you are explaining, or when you think it should be known.
  Käytä sanaa "ju" kun luulet että vastaanottaja jo tietää sen mitä selität, tai silloin kun olet sitä mieltä että hänen tulisi tietää.
  Ex.
  Det är inte konstigt att du fryser. Du har ju feber.
  Använd "nämligen" när du förklarar något som du tror att mottagaren inte vet.
  Use "nämligen" when you explain something that you think the listener does not know.
  Käytä sanaa "nämligen" silloin kun selität jotain mitä luulet että vastaanottaja ei tiedä.
  Ex.
  Kan jag sluta tidigare idag? Det är nämligen min födelsedag.
 • 3
  "Dock", "emellertid", "i alla fall", "trots allt" och "ändå" anger att satsens innehåll är en motsats till det som berättas i satsen före.
  "Dock", "emellertid", "i alla fall", "trots allt" and "ändå" indicate that the content of the clause is a contrast to what was told in the clause before.
  "Dock", "emellertid", "i alla fall", "trots allt" ja "ändå" tarkoittaa että lauseen sisältö on vastakohta sille mitä lauseessa kerrotaan.
  Ex.
  Jag var sjuk igår.
  Du kunde i alla fall gå på bio!
 • 4
  "Alltså", "därför", "följaktligen" och "således" anger att innehållet i satsen är ett resultat av det som berättas i satsen före.
  "Alltså", "därför", "följaktligen" and "således" indicate that the content of the clause is a result of what was told in the clause before.
  "Alltså", "därför", "följaktligen" ja "således" tarkoittaa että lauseen sisältö on tulos siitä mitä edellisessä lauseessa kerrotaan.
  Ex.
  Jag var sjuk, och därför stannade jag hemma.
 • 5
  "Dels [...] dels" används när man vill markera att man ska berätta om eller fråga efter två saker. "Dels" står före båda alternativen, och man skriver kommatecken efter det första alternativet.
  "Dels [...] dels" is used when you want to signal that your are going to talk or ask about two things. "Dels" is placed before both alternatives, and there should be a comma after the first alternative.
  "Dels [...] dels" käytetään kun halutaan huomioida että aiotaan kertoa tai kysyä kahta asiaa. "Dels" on ennen molempia vaihtoehtoja, ja ensimmäisen vaihtoehdon jälkeen kirjoitetaan pilkku.
  Ex.
  Jag kan inte följa med på bio. Dels har jag inga pengar, dels är jag upptagen.


  Språkkursen gav mig dels ett bättre uttal, dels flera nya vänner.