Adverb: Komparation
Adverbs: Comparison
Adverbi: Vertailu

 • 1
  Adverb som = adjektivets t-form kan
  kompareras
  .
  Adverbs that = the adjective t-form may be
  compared
  .
  Adverbi jonka = adjektiivin t-muotoa may be
  vertaillaan
  .
  Ex.
  snabbt, snabbare, snabbast
  långt, längre, längst
  bestämt, mer bestämt, mest bestämt
 • 2
  Många andra Hur-adverb kan också kompareras:
  Many other Hur-adverbs may also be compared:
  Monta muutakin Hur-adverbiä voidaan myös vertailla:


  bra/väl bättre bäst
  fort fortare fortast
  gärna hellre helst
  illa/dåligt sämre sämst
  illa/dåligt värre värst
  länge (= lång tid) längre längst
  mycket mer(a) mest
  nära närmare närmast
  ofta oftare oftast
  sällan mer(a) sällan mest sällan


 • 3
  "Illa/dåligt" har två komparationsformer:
  "Illa/dåligt" has two comparison forms:
  "Illa/dåligt" on kaksi vertailumuotoa:
  "Sämre" och "sämst" är de neutrala formerna.
  "Sämre" and "sämst" are the neutral forms.
  "Sämre" och "sämst" ovat neutraaleja muotoja.
  Ex.
  Jag har börjat höra sämre.
  Om man jämför dåliga förhållanden och vill markera det negativa använder man "värre" och "värst".
  If you compare bad conditions and want to accentuate the negative, use "värre" and "värst".
  Jos vertaillaan huonoja olosuhteita ja halutaan korostaa negatiivisia käytetään "värre" ja "värst".
  Ex.
  Ingen av oss kan sjunga. Frågan är vem som låter värst?