Verb: S-former
Verbs: S-forms
Verbi: S-muodot

 • Det finns några verb som alltid slutar på "s", t.ex. "andas".
  Efter andra verb kan man lägga till "s" istället för att använda ett objekt t.ex. "kramas".
  De flesta verb som slutar på "s" är dock verb i
  passiva
  satser.
  S-formen av verbet har "s" efter ändelsen i preteritum, supinum och infinitiv. I presens stryker man "r" före "s".
  Om presensändelsen är "er" kan man också stryka "e".
  There are some verbs that always end with "s", for example "andas".
  After other verbs you may add "s" instead of an object, for example "kramas".
  Most verbs that end with "s" are however verbs in
  passive
  clauses.
  The s-form of the verb has "s" after the ending in the preterite, the supine and the infinitive. In the present "r" is cut out before "s".
  If the present ending is "er" also "e" may be cut out.
  On olemassa verbejä jotka päättyvät aina ”s”, -kirjaimeen, esim. ”andas”.
  Toisen verbin jälkeen voi laittaa ”s” -kirjaimen sen sijaan että käyttäisi objektia, Esim. ”kramas”.
  Useimmat verbit jotka päättyvät ”s” -kirjaimeen ovat tosin verbejä
  passiivissa
  .
  Preesens, supiini ja infinitiivi muodot verbista päätyvöt ”s” kirjaimeen. Preesensissa ”r” leikatan ”s” edestä pois.
  Jos preesens loppu on "r" myös "e" voidaan leikata pois.


Grupp
Imperativ
Presens
Preteritum
Supinum
Infinitiv
1 andas andas andades andats andas
    arbetas arbetades arbetats arbetas
2 trängs trängs trängdes trängts trängas
    köp(e)s köptes köpts köpas
  hyr(e)s hyrdes hyrts hyras
3   sys syddes sytts sys
4 sticks sticks stacks stuckits stickas
    flyg(e)s flögs flugits flygas
oreg. slåss slåss slogs slagits slåss
  gör(e)s gjordes gjorts göras


Se också Vilken verbform?
See also What verb form?
Katso myös Mikä verbimuoto?